อาหารจานเดียว

 • ช้าวผัดกุ้ง

  ช้าวผัดกุ้ง

 • ข้าวผัดแหนม

  ข้าวผัดแหนม

 • ข้าวกะเพราไก่

  ข้าวกะเพราไก่

 • ข้าวกะเพรากุ้ง

  ข้าวกะเพรากุ้ง

 • ข้าวราดแกงเขียวหวาน

  ข้าวราดแกงเขียวหวาน

 • ข้าวราดแกงฮังเล

  ข้าวราดแกงฮังเล