อาหารพื้นเมืองเหนือ

 • ปลาทูทรงเครื่อง

  ปลาทูทรงเครื่อง

 • จิ๊นหมูทอด

  จิ๊นหมูทอด

 • แหนมย่างใบตอง

  แหนมย่างใบตอง

 • ผัดหมี่ชาวเหนือ

  ผัดหมี่ชาวเหนือ

 • ผัดวุ้นเส้นไข่มดแดง

  ผัดวุ้นเส้นไข่มดแดง

 • ไข่ห่อใบตอง

  ไข่ห่อใบตอง

 • ตำขนุน

  ตำขนุน

 • คั่วหน่อไม้

  คั่วหน่อไม้

 • ข้าวกั๊นจิ๊น

  ข้าวกั๊นจิ๊น

 • ขนมจีนน้ำเงี้ยว

  ขนมจีนน้ำเงี้ยว

 • แกงโฮ๊ะ

  แกงโฮ๊ะ

 • แกงอ่อมผักปลา

  แกงอ่อมผักปลา

 • แกงเห็ดเผาะ

  แกงเห็ดเผาะ

 • แกงหน่อไม้ใบย่านาง

  แกงหน่อไม้ใบย่านาง

 • แกงส้มปลาเฮือนลำพูน

  แกงส้มปลาเฮือนลำพูน

 • แกงเลียงเหนือ

  แกงเลียงเหนือ

 • แกงเลียงเห็ดสามอย่าง

  แกงเลียงเห็ดสามอย่าง

 • แกงมะรุมปลาย่าง

  แกงมะรุมปลาย่าง

 • แกงแคเห็ดเผาะ

  แกงแคเห็ดเผาะ

 • แกงคั่วเห็ดเผาะ

  แกงคั่วเห็ดเผาะ

 • แกงขนุนอ่อน

  แกงขนุนอ่อน

 • ลาบคั่วปลากะพง

  ลาบคั่วปลากะพง

 • ไส้อั่ว

  ไส้อั่ว

 • ข้าวซอยเห็ดรวม

  ข้าวซอยเห็ดรวม

 • ข้าวซอยไก่

  ข้าวซอยไก่

 • ออร์เดิร์ฟเหนือ

  ออร์เดิร์ฟเหนือ